search

Kaart van Amsterdam en omliggende landen

Amsterdam land in kaart. Kaart van Amsterdam en de omringende landen (Nederland) af te drukken. Kaart van Amsterdam en de omringende landen (Nederland) te downloaden. Duitsland en Amsterdam genieten van een brede waaier van Amsterdam en omliggende landen (zie kaart van Amsterdam en omliggende landen), nauwe en vriendschappelijke bilaterale betrekkingen op het niveau van zowel de overheid als het maatschappelijk middenveld. Er zijn intensieve contacten tussen hun leden van de regering en het parlement op nationaal en deelstaatniveau. Het Nederlandse koningspaar, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, bezochten Bremen op 6 maart 2019 en het Land Mecklenburg-Vorpommern en het Land Brandenburg van 20 tot 22 mei 2019
 
Hoewel het Vlaamse deel van België tot 1830 deel uitmaakte van Amsterdam, zijn de landen heel verschillend (zie kaart van Amsterdam en omringende landen), en dat is ook het geval in de twee delen van België zelf, dat is een van Amsterdam en omringende landen. Een korte geschiedenis van public relations in Amsterdam en België kruist daarom drie verschillende verhalen: een verhaal over de ontwikkeling van public relations als publieksvoorlichting in Amsterdam in de 19e eeuw; een verhaal over public relations als propaganda en persvoorlichting in de 20e eeuw in het Franstalige deel van België; en een verhaal over public relations als public affairs en publieksvoorlichting in het Vlaamse deel van het land.
 
De Engelsen en Amsterdam hebben veel gemeen: hun liefde voor de zee, een nuchtere kijk op het leven, een commerciële inslag (zie kaart van Amsterdam en omliggende landen). Engeland (het is een van Amsterdam en omringende landen) en Amsterdam waren de eerste Europese landen met een constitutionele regering, een protestantse cultuur en een overzees rijk. Deze gelijkenissen zouden wel eens de reden kunnen zijn voor de grote rivaliteit die zo lang tussen de twee naties heeft gewoed.